Om Lidhult

Lidhult, en gammal ort, kom till på medeltiden. Namnet skrevs på 1400-talet Lydholt, en sammansättning av lid=backe och hult=skogsdunge.

Prästgället, församlingen, tillhörde Linköpings stift. På 1300-talet fanns här en träkyrka med ett krucifix, en unik mässhake och en S:t Olofsskulptur.
Krucifixet är bevarat i Lidhults nya kyrka, invigd 1880, och mässhaken i Smålands Museum. I S:t Olofs kapell i Tylösand finns en kopia av S:t Olofsskulpturen, som fanns kvar i träkyrkan från 1721, när den revs 1879.
Först på 1930-talet byggdes frikyrkorörelsens Missionshus, nuvarande Allianskyrkan.

Bland sjöar och mossar ligger Lidhult i en gränsbygd, nu mellan Småland och Halland, fram till 1600-talet mellan Sverige och Danmark. Med ständiga krig mellan svenskar och danskar. 1889 blev Lidhult stationssamhälle när järnvägen invigdes. Då tillkom marknader, fabriker och affärer.
1924 blev Lidhult tätort. Industrisamhället kom till när LMV, nu under namnet Cargotec, 1949 startade sin tillverkning av truckar. På 40-talet byggdes också ett nytt sågverk, ”Såget”, och Bröderna Jonssons Träindustri började tillverka dörrar och fortsätter nu med Lidhultskök.

Lidhults folkmängd är 890 invånare, med drygt 600 i tätorten. Det finns ett rikt föreningsliv. Lidhult tillhör Ljungby kommun och ingår i Ljungby pastorat i Växjö stift. Allmän vård står Vårdcentralen för, med en läkare och sköterskor. Personalen på äldreboendet Björkäng och Hemtjänsten har hand om äldrevården. Alltsammans med stort upptagningsområde: Lidhult, Odensjö, Vrå, Torpa och Annerstad. Lidhultsskolan, för låg- och mellanstadiet, moderniserades i början av 2000-talet och förskolan startade.

Text: Anne-Marie Erlandsson