Lidhult på nätet

Nu finns Lidhult på nätet!
Det är Lidhults sockenråd som har tagit initiativ för att lyfta samhället. Vår hemsida ska underlätta för oss i Lidhult att samarbeta och dela med oss information om vad som är på gång. Den ska även kunna fungera som ett skyltfönster för turister och besökare.

Vill du berätta om ditt företag/din förening eller tipsa om ett evenemang?
Ladda ner blanketten eller kontakta webbgruppen.

Evenemangsblankett

Anmälan till hemsidan

Kontaktuppgifter till webbgruppen hittar du under rubriken Kontakt ovan.

Lidhult lyfter