Sagobygden

”Sagobygden är ett magiskt landskap som gömmer otaliga spännande och roliga berättelser. Berättelserna gick från mun till mun och än i dag berättar vi dem i Sagobygden. Det var här i sydvästra Småland, som mycket av den svenska muntliga traditionen skrevs ner. Här levde märkliga sagoberättare, betydelsefulla sagosamlare och här finns otaliga sägenomspunna platser.”
(källa: www.sagobygden.se)
Sagobygden omfattar Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner med Sagomuseet i Ljungby. Muséet försöker bevara den muntliga svenska berättartraditionen och samtidigt tydliggöra den ute i omgivande bygder med många spännande utflyktsmål som följd. Nordens största berättarfestival arrangeras i Ljungby under en vecka i juni varje år.

Skomakaren i Sutarestugan (Hunnsberget)
Hunnsberget är högsta höjden (280 möh)  i Ljungby kommun och ligger väster om Lidhult.
Här har man utsikt över myrlandskapet med lodräta branter. Tre uppskyltade strövstigar
(1, 4, 7 km) utgår från parkeringsplatsen.
Det finns en grottbildning, så kallad Sutarestugan. Det sas att en gång flydde en skomakare, kallad Sutaren, från danska soldater.

Till Sagobygden

Hunnsberget_Steve_AndersonHunnsberget2_Steve_Anderson

Hunnsberget3_SteveAnderson

Foto: Steve Anderson