Prosteköp

 

”Prosteköp ligger 3 kilometer väster om Lidhults samhälle vid Transjöns östra strand. Området är 22 hektar stort och blev naturreservat 2002. Prosteköp är ett reservat som främst bildats för att skydda vissa bitotper (naturtyper) och arter. Det har därför dålig tillgänglighet för friluftslivet.

Prosteköp är en del av ett större mosaiklandskap som växlar mellan öppna blöta kärr och moränkullar bevuxna med talldominerad naturskog. Flera av moränkullarna utgörs av uddar ut i sjön. Stränderna är dels branta i anslutning till moränkullarna och dels utgörs de av mycket blöta strandkärr.

Intressanta arter i området är praktfläta, vågig sidenmossa, gammelgranslav och blåmossa.” (källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län)

För mer information se även Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida.

Prosteköp