Lidhultsåsen

 

”Reservatet består av ett område med isälvsavlagringar i form av oregelbundna åskullar omgivna av kärr och myrmark. Området omfattar 18 hektar fastmark och ligger mellan Lidhults samhälle och sjöarna Askaken och Ältasjön. Området är till största delen bevuxet med tallskog och det utnyttjas flitigt för friluftsliv, bland annat finns en badplats.”
(källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län)

För mer information och material se även Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida.

Lidhultsåsen