Årshultsmyren

”Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar.
Gamla krokiga tallar vid sjöns strand.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Laggkärr i gränsen mellan mosse och fastmark är ofta svagt utbildade eller saknas. Vattnet rinner istället ut över myren och bildar kraftiga kärrdrog. Här och var finns gölar omgivna av gungflymattor.

Mosseplanet är en mosaik av fuktiga gropar, höljor, omgivna av torrare partier, tuvor. Vitmossorna är myrens karaktärsväxter med flera arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar. Dvärgbjörken, som annars förknippas med fjälltrakterna domineras av blåtåtel och olika starrarter.”
(källa: Länstyrelsen i Kronobergs län)
För mer information se även Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida.

Årshultsmyren