Naturreservat

”Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.”

Allemansrätten
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker.
Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. (källa: naturvårdsverkets hemsida)
För mer information klicka på länken: Naturvårdsverket