Vrå-Lidhult SPF

Föreningen som är opolitisk bildades i januari 2014 då Vrå och Lidhults SPF slogs ihop och blev Vrå-Lidhult SPF.  Vi värnar om gemenskapen i bygden och anordnar aktiviteter med utgångspunkt på livskvalité och glädje. Förutom månadsträffar med föredrag eller annan underhållning, ordnar vi studiebesök, resor, julbord, kurser och studiecirklar. Vi spelar boule, både i Lidhult och Vrå, bingo i Lidhult, kort i Vrå och promenerar varannan vecka i Vrå och varannan i Lidhult, ibland på annan ort. Alla medlemmar är välkomna till aktiviteterna.
Vi är på gång med uppdatering av vår hemsida: Vrå-Lidhult SPF

Styrelsen 2015
Ordförande: Mona Brandt
Vice ordförande: Gert Eliasson
Sekreterare: Arne Falk (tel. 035-800 02)
Vice sekreterare: Lizzie Svensson
Kassör: Lars Ode