Lidhults Röda Kors Krets

Vi i Lidhults Röda Kors Krets verkar både lokalt och internationellt. Lokalt jobbar vi med både anhörigstöd och väntjänst. Vi vill även sätta guldkant på tillvaron för boende på sjukhem och gruppboende. Därför ordnar vi emellanåt festligheter med underhållning eller bjuder på fika.
Ekonomiskt stöd ges för att möjliggöra för utsatta barn och ungdomar att få komma på koloni på sommaren. Vid behov och intresse organiserar vi olycksfallsutbildningar. Några gånger varje år försöker vi ordna någon form av evenemang för att synliggöra Röda Korset och för att samla in pengar. De insamlingar vi ordnar via t ex bössor eller lotteri går till katastrof-hjälp ute i världen och när större katastrofer sker skänker vi engångssummor.

Hemsida Röda Korset

Röda korset