Lidhults GoIF

Lidhults GoIF, Lidhults Gymnastik och Idottsförening, bildades 1930 med hemort i Lidhult, Ljungby kommun, och hade 205 medlemmar varav 77 ungdomar under 2012.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottens mål och inriktning”.

Föreningens klubbidé är ”Lidhults GoIF ska bedriva ideell verksamhet som kan aktivera hela familjen i någon form. Den ska bygga på god kamratanda, glädje och VI-känsla. ”

Föreningen ska i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

Föreningen bedriver aktiv verksamhet inom Fotboll, Bordtennis och Gymnastik.
Därtill har föreningen ett antal stödjande verksamheter, såsom Supporter,
Sponsring & Lotteri, Loppmarknad samt skötsel av anläggningar.
Medlemmarna i föreningen är det centrala och de som driver föreningen framåt i en positiv anda, det är KUL att vara med i Lidhults GoIF.

Bli medlem du också!

Länkar:
Fotboll
Bordtennis