Lidhults Entreprenad AB (LEAB)

Adress:
Järnvägsgatan 26
340 10 Lidhult

Tel: 035 – 910 40
Fax:  035 – 916 08
Mobil Micke: 070-261 15 10
Mobil Johnny: 070-261 15 11
E-post: lidhults.entreprenad@telia.com

Kontakt: Mikael Gustafsson

Vi utför följande arbeten:
– Grävning
– Schaktning
– Lastning
– Transporter
– Försäljning av matjord, grus, krossgrus och makadam

LEABNY